Vernieuwend in beveiliging

Bij Beveiligingsgroep Nederland kunt u terecht voor diverse diensten van beveiliging. Voor elke dienst is er een specialist die u vakkundig bijstaat en professioneel zal begeleiden. Beveiligingsgroep Nederland is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend beveiligingsbedrijf en onderzoeksbureau dat deel uitmaakt van een (inter)nationaal netwerk.

De security-managers, consultants en particuliere onderzoekers hebben meerdere jaren ervaring opgedaan bij specialistische Overheidsdiensten en/of security-afdelingen bij Multinationale ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland. Naast bedrijfsrecherche, beveiligingsadvisering en security-management kan beveiligingsgroep Nederland ook zorgdragen voor onopvallende beveiliging en begeleiding van ‘risicopersonen’ of discrete beveiliging van ‘risico-objecten’. De security-officers die hiervoor worden ingezet zijn hiervoor specifiek geselecteerd en opgeleid. Naast de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verleende vergunningen zijn de security-consultants ingeschreven in het Security Register Nederland, hetgeen borg staat voor een professionele en structurele aanpak van security-risico’s.

Evenementen

Het organiseren van een evenement is een lastige opgave. Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die professionele aandacht vragen. Door onze jarenlange ervaring en kennis ondersteunen wij u graag bij de voorbereidingen op een evenement en tijdens het evenement zelf.

Persoonsbeveiliging

Beveiligingsgroep Nederland levert diensten om de persoonlijke veiligheid van ‘risicopersonen’ zoveel mogelijk te waarborgen. Door een stelsel van evenwichtige (veelal onopvallende) beveiligingsmaatregelen kan het dreigingsrisico tot een minimum worden beperkt. Uitgangspunt hierbij is discretie en het zoveel mogelijk respecteren van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Bij de operationele maatregelen kan men denken aan persoonsbegeleiding, preventieve-observatie of indien noodzakelijk close-protection bij acute dreiging. Voor genoemde persoonsbeveiligingsactiviteiten is het essentieel dat ervaren professionals worden ingezet, experts die hun sporen hebben verdiend bij onder andere de Overheid en/of professionele security-afdelingen van Multinationale ondernemingen. Beveiligingsgroep Nederland beschikt over dergelijke professionals.

Bedrijfsrecherche

Bij diefstal, fraude of andere schendingen van integriteit worden met regelmaat particuliere onderzoekers ingezet om de toedracht van het incident te achterhalen. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt vaak samengewerkt met de juridische afdeling van een onderneming of een voor de onderneming optredend externe jurist. Beveiligingsgroep Nederland bezit de expertise om een toedrachtonderzoek op professionele en discrete wijze uit te voeren, met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving. Een recherche-onderzoek kan bestaan uit een onderzoek op locatie, interviews, dynamische observatie en/of tactische observatie met de eventuele inzet van techniek. Het onderzoek is er vooral op gericht de toedracht van een diefstal, fraude of andersoortig niet-integer handelen te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen. De bedrijfsrechercheurs van Beveiligingsgroep Nederland hebben hun ervaring opgedaan bij Overheidsdiensten en/of security-afdelingen van Multinationale ondernemingen.

Opleiding & Training

Een professionele beveiliging vraagt om gekwalificeerde trainingen en opleidingen. Goed opgeleide medewerkers zijn een belangrijke factor voor het uiteindelijke effect van uw beveiligingsmaatregelen. Beveiligingsgroep Nederland verzorgt verschillende security gerelateerde opleidingen en trainingen. Hierbij kunnen we denken aan security-awareness trainingen waarbij medewerkers bewust worden gemaakt van de actuele security-risico’s tot meer specialistische opleidingen, zoals observatietrainingen en specifieke rijopleidingen voor directiechauffeurs of persoonsbeveiligers (gecertificeerde CCV-D1). Ook is Beveiligingsgroep Nederland Crebo gecertifieerd voor de opleiding Beveiliger 2.